Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Ak zamietneme predpokladané nadprirodzené sankcie za nesprávne správanie, tak neostáva prázdno. Existujú prirodzené sankcie, ktoré nie sú o nič menej mocné a majú oveľa širšiu oblasť pôsobenia.
O


Zdroj: Herbert Spencer: Ethics. In W.Durrant : The Story of philosophy s.385
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk