Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Päť hodnôt na ktorých stojí každá morálka je, že: 1) starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) 2) spravodlivosť (pociť férovosti) 3) kmeňovitosť (lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja" 4)rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) 5) čistota, posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro)
--------
----
Niekto : Päť hodnôt na ktorých stojí každá morálka je, že: 1) starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) 2) spravodlivosť (pociť férovosti) 3) kmeňovitosť (lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja" 4)rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) 5) čistota, posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro)
--------
----
Niekto : Päť hodnôt na ktorých stojí každá morálka je, že: 1) starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) 2) spravodlivosť (pociť férovosti) 3) kmeňovitosť (lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja" 4)rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) 5) čistota, posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro)
--------
----
Niekto : Päť hodnôt na ktorých stojí každá morálka je, že: 1) starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) 2) spravodlivosť (pociť férovosti) 3) kmeňovitosť (lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja" 4)rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) 5) čistota, posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro)
--------
----


Zdroj: Jonathan Haidt in Podcast Kvantum ideí : Konzervatívci, liberáli a sociálna entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk