Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pri hodnotách ako čistota, posvätnosť ide o to ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Pri hodnotách ako čistota, posvätnosť ide o to ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro.
O
O
----

Zdroj: Jonathan Haidt in Podcast Kvantum ideí : Konzervatívci, liberáli a sociálna entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk