Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Rozdielnosť morálok pochádza z rozdielneho dôrazu na niektoré z piatich hodnôt - 1) starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) 2) spravodlivosť (pociť férovosti) 3) kmeňovitosť (lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja" 4)rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) 5) čistota, posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro). Úplný nepriateľ všetkých rozličných moráliek je nihilizmus, ako neuznanie žiadnej hodnoty.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Rozdielnosť morálok pochádza z rozdielneho dôrazu na niektoré z piatich hodnôt - 1) starostlivosť (pocit, že by sa nemalo ubližovať) 2) spravodlivosť (pociť férovosti) 3) kmeňovitosť (lojálnosť voči skupine, preferovanie "my" pred "ja" 4)rešpekt voči autoritám (starším, múdrejším) 5) čistota, posvätnosť (ako konrolovať svoje telo, aby som dosiahol vyššie dobro). Úplný nepriateľ všetkých rozličných moráliek je nihilizmus, ako neuznanie žiadnej hodnoty.
O
O
----

Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Konzervatívci, liberáli a sociálna entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk