Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - fyzikalizmus    
Čo keď aj morálne kategórie v každom jednom z nás sú produkty našich konkrétnych biochemických reakcií?
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - fyzikalizmus    
Čo keď aj morálne kategórie v každom jednom z nás sú produkty našich konkrétnych biochemických reakcií?
O
O

Zdroj: https://www.tyzden.sk/podlampou/77464/pod-lampou-o-nobelovej-cene-zazracny-pristroj-na-skladanie-novych-molekul/?ref=tit 1:06:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk