Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche : ..že totiž so Židmi začala vzbura otrokov v morálke; vzbura, ktorá ma za sebou dvetisícročnú históriu, a ktorá sa nám dnes len preto stratila z očí, lebo to bola víťazná vzbura...
--------
----
Friedrich Nietzsche : ..že totiž so Židmi začala vzbura otrokov v morálke; vzbura, ktorá ma za sebou dvetisícročnú históriu, a ktorá sa nám dnes len preto stratila z očí, lebo to bola víťazná vzbura...
--------
----


Zdroj: Friedrich Nietzsche : Zur Genealogie der Moral, s.23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk