Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Jedným z najradikálnejších tvrdení stúpencov Véd je, že Ježiš Nazaretský nikdy fyzicky neexistoval. Ide vraj len o židmi čisto literárne vytvorenú postavu, ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Šimona Mága. Píše sa o ňom v Skutkoch apoštolov (8,9): V tom meste už oddávna žil istý muž, menom Šimon. Bol čarodejníkom a zavádzal samaritánsky ľud, tvrdiac o sebe, že je čímsi veľkým. Všetci od malého až po veľkého ho počúvali a hovorili: On je sila Božia, ktorá sa volá veľká. Počúvali ho preto, lebo svojimi čarami ich už dlhší čas zavádzal, ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal blahozvesť o kráľovstve Božom a o mene Ježiša Krista, dali sa mu pokrstiť. Aj sám Šimon uveril a dal sa pokrstiť. Pridržal sa Filipa a keď videl znamenia a veľké divy, ktoré sa diali žasol
O


Zdroj: http://milans.blog.sk/detail-vedy-a-krestanstvo-4.-jezis-ako-cisto-literarne-vytvorena-postava!.html?a=69958c97d1ed05d9d36eb9f45de597b7
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk