Citáty filozofov

Zdroj: F. Nietzsche : Antikrist , kap. 35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk