Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : V jaskyniach vo Vadi Kumráne sa náhodne našli v roku 1947 listiny ukryté esénmi (popri farizejoch a saducejoch ďalšia židovská sekta) známe ako rukopisy Mŕtveho mora. Z prekladu kumránskych zvitkov s textami jednoznačne vyplýva, že podstatné časti evanjelií pochádzajú z esénskej školy a že Ježišov spôsob života a životný štýl nadväzovali na mravy esénov.
--------
----


Zdroj: Erich Däniken -Zjavenia s.73-74
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk