Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.
--------
----


Zdroj: Evanjelium podľa jána 3,16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk