Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Dnešné odmietanie antropomorfizmu došlo tak ďaleko, až nám celkom zpochybnilo aj existenciu nejakej božskej ultrapersonality. Ak však uvážime, že skutočné Univerzálno (Stred vesmíru) nemôže byť inej povahy ako nadpersonálnej, potom je mysliteľné - hoci si možno musíme svoje predstavy v detailoch poopraviť - , že sa môže historicky prejaviť v personálnej podobe.
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin: Jak věřim, Vyšehrad 1997, s.51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk