Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ján krstil ľudí v Jordáne, prichádzali za ním v húfoch. Všetkým kázal: ...krst pokánia na odpustenie hriechov. Vieme, že Ježiš uposlúchol výzvu a dal sa pokrstiť. Vari bolo potrebné odpúštať hriechy Božiemu Synovi? ... ježis nebol boží syn.
O


Zdroj: Erich von Daniken , Zjavenia s. 88
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk