Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Podľa Božieho zákona je "odplatou za hriech smrť" (Rimanom 6:23). Boh tento zákon pred Adamom netajil. Výslovne mu povedal, že ak nebude poslúchať jeho zákony, zomrie. (1.Mojžišova 3:3) A tak keď Adam zhrešil, "Boh, ktorý nemôže luhať", svoje slovo dodržal. (Titovi 1:2)
O


Zdroj: www.jw.org - Otázky o Ježišovej smrti.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk