Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Byť kresťanom znamená znovu sa narodiť z prirodzeného života (bios-u) do nadprirodzeného, večného života (zoe), z tela (sarx) do ducha (pneuma).
--------
----


Zdroj: katolícka teória ospravedlnenia In Peter Kreeft - 40 dôvodov, prečo som katolík, s.91
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk