Sú kresťania po spovedi čistejší?Nadotázky: Čo je človek?  Čo je to Boh?  Čo je čistota?  

Sú kresťania po spovedi čistejší?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk