Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ospravedlnenie nás nemení metafyzicky, ale len právne; Boh sa na nás pozerá ako na svätých, aj keď v našom bytí nie sme skutočne premenení, sme premenení len v Božom poznaní
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk