Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Protestanti zvyčajne vidia vzťah medzi Kristom a kresťanom ako čosi zákonné a morálne, osobné a psychologické a väčšina z nich vníma ospravodlivenie či spásu ako právnu vec. Protestanti hovoria, že byť spasený znamená len zmieriť sa s Bohom (ospravodlivenie), nie stať sa naozaj "novým stvorením", stať sa svätcom (posvätenie), že na spásu stačí sama viera, nie viera a skutky, totiž skutky lásky; že Boh na človeka pozerá akoby už bol svätým, a ak má vieru v Krista , posiela ho do neba.... Inak povedané, Boh je čosi ako právnik.
--------
----


Zdroj: Peter Kreeft - 40 dôvodov, prečo som katolík,s.87
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk