Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Metafyzika je každé zdanlivé poznanie, ktoré presahuje možnosť skúsenosti,..poznanie toho, čo stojí za prírodou a činí ju možnou.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk