Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Veda o logike je vlastnou metafyzikou, čiže čisto špekulatívnou filozofiou.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel :Logika ako veda I. , s.31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk