Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Metafyzika vymazáva rozdiel medzi faktuálnym a pojmovým skúmaním.
O


Zdroj: In. S. Hubík: Jazyk a metafyzika s.104
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk