Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : Ľudský rozum má zvláštny osud v jednej oblasti svojich vedomostí: že je zaťažený otázkami, ktoré nevie odsunúť nabok, lebo sa kôli povahe rozumu núkajú sami od seba, ktoré ale nevie ani zodpovedať, lebo presahujú všetky schopnosti ľudského rozumu.
--------
----


Zdroj: Kant : Kritika čistého rozumu - Predhovor k 1. vydaniu.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk