Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Ako je možná metafyzika ako veda? (zákl. otázka Kritiky čistého rozumu)...Všetky teoretické rozumové vedy obsahujú syntetické apriórne súdy ako princípy.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Ako je možná metafyzika ako veda? (zákl. otázka Kritiky čistého rozumu)...Všetky teoretické rozumové vedy obsahujú syntetické apriórne súdy ako princípy.
O

Zdroj: (Leskove prednasky z dejin filozofie 4)
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk