Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant : Filozofia skúma neempirickú podmienku empirického.(teda vedomie? Nie Kant tu myslí skôr čistý rozum)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Filozofia skúma neempirickú podmienku empirického.(teda vedomie? Nie Kant tu myslí skôr čistý rozum)
O
O

Zdroj: Epistemologia cvicenie s Juskom
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk