Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - demokracia    
Oslabovanie a vyprázdňovanie európskych štátov a paralelne s tým zosiľňovanie európskej centralizácie potlačuje v Európe demokraciu. Tá vyžaduje autentický démos, politický ľud, a ten, ako ukázala história, mimo národný štát nemôže existovať. Unifikačný proces preto vedie k dedemokratizácii Európy... na kontinentálnej úrovni demokracia existovať nemôže.
O


Zdroj: Václav Klaus: Prednáška na Univerzite Komenského v Bratislave, youtube 32:07
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk