Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer : Delenie spoločností na monarchie, aristokracie alebo demokracie je povrchné; hlavná deliaca čiara sa nachádza medzi spoločnosťami ,militantnými a industriálnymi, medzi spoločnosťami, ktoré žijú vojnou a ktoré žijú prácou.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Spencer    
Delenie spoločností na monarchie, aristokracie alebo demokracie je povrchné; hlavná deliaca čiara sa nachádza medzi spoločnosťami ,militantnými a industriálnymi, medzi spoločnosťami, ktoré žijú vojnou a ktoré žijú prácou.
O
O
------------

Zdroj: Herbert Spencer: Principles of Sociology. In W.Durrant : The Story of philosophy s.379
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk