Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse : Organizácia súčastného štátu je podobná s organizáciou štátu, ktorý je vo vojne. Jednota v mene produkcie, odstránenie opozície v mene boja. Odbory už nehovoria, že zamestnávateľ je nepriateľ, ale samy navrhujú racionalizačné opatrenia. Šefovia sú vojenského typu. Masovo komunikačné prostriedky máme aj v spálni.
--------
----


Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk