Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Žijeme v dobe obrazoviek. Myslíme preto (ak vôbec) skôr v obrazoch ako v pojmoch.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk