feminizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


feminizmus

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca školaPovedali o nej

Niekto : Feminizmus, podľa definície je presvedčenie, že ženy a muži by mali mať rovnaké práva a možnosti. Je to teória politickej, ekonomickej a sociálnej rovnosti pohlaví. >>

Niekto : Feminizmus alebo ženy si zaslúžia rovnaké platy ako muži >>

Niekto : Feminizmus neznamená neznášanie mužov >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo robiť?

Niekto : Úsmev je jeden z najmilších tvárových prejavov, má byť voľbou každej z nás na koho a kedy sa usmejeme a naozaj nie je v poriadku sa pri nás len tak zastaviť a poznamenať, aby sme sa usmiali. >>

Na otázku Aká je spoločnosť? / Kto vládne?

Niekto : Feminizmus alebo objektifikácia žien : Mnohé reklamy a iné marketingové ťahy používajú ženské telo ako pútač na ich produkty, ktoré vo väčšine s danou časťou tela nemajú ani len súvis. >>

Na otázku Čo je to mužnosť? Čo je to ženskosť?

Marquis de Condorcet : Verím, že všetky ostatné rozdiely medzi mužmi a ženami sú jednoducho výsledkom výchovy. >>

Marquis de Condorcet : Prisudzovanie práv a autority mužom vychádza z nesprávneho predpokladu, že muži majú rozum a ženy nie. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk