Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marquis de Condorcet - feminizmus    
Verím, že všetky ostatné rozdiely medzi mužmi a ženami sú jednoducho výsledkom výchovy.
O


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk