Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marquis de Condorcet - feminizmus    
Prisudzovanie práv a autority mužom vychádza z nesprávneho predpokladu, že muži majú rozum a ženy nie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Marquis de Condorcet - feminizmus    
Prisudzovanie práv a autority mužom vychádza z nesprávneho predpokladu, že muži majú rozum a ženy nie.
O
O
--------

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk