Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Štát je vždy pokusom predpovedať aký výsledok dá spolupôsobenie rôznych vôlí.
O


Zdroj: In Jurgen Kaube: Hegels Welt, s. 323
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk