Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Potreba neustáleho ekonomického rastu možno tiež vyplýva z protestanskej etiky akumulácie.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Potreba neustáleho ekonomického rastu možno tiež vyplýva z protestanskej etiky akumulácie.
O
O
----

Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge) 1:20:00 ... o kalvinizme
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk