Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
iracionalita tohoto životního způsobu, v němž člověk existuje pro svůj obchod, a nikoli naopak
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
iracionalita tohoto životního způsobu, v němž člověk existuje pro svůj obchod, a nikoli naopak
O
O
----

Zdroj: Max Weber : Protestanská etika a duch kapitalizmu - úvod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk