Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Rozdiely kultúr vyplývajú hlavne z náboženstiev. / Unterschieden den Kulturen sind vor allem von Religionen abhaengig.
--------
----
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Rozdiely kultúr vyplývajú hlavne z náboženstiev. / Unterschieden den Kulturen sind vor allem von Religionen abhaengig.
--------
----
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Rozdiely kultúr vyplývajú hlavne z náboženstiev. / Unterschieden den Kulturen sind vor allem von Religionen abhaengig.
--------
----
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Rozdiely kultúr vyplývajú hlavne z náboženstiev. / Unterschieden den Kulturen sind vor allem von Religionen abhaengig.
--------
----
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Rozdiely kultúr vyplývajú hlavne z náboženstiev. / Unterschieden den Kulturen sind vor allem von Religionen abhaengig.
--------
----


Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk