Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Súčastné európske štáty sú sekularizované, t.j. nie sú vedené náboženstvom, ale filozofiou. Naboženstvo ale ešte zostáva v pozadí, hoci je ako téza prekonané.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Súčastné európske štáty sú sekularizované, t.j. nie sú vedené náboženstvom, ale filozofiou. Naboženstvo ale ešte zostáva v pozadí, hoci je ako téza prekonané.
O
O
----

Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge) 1:12:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk