Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Po osvietenstve prebrala definujúcu úlohu filozofia. Rozdiely kultúr vyplývajú z rozdielu filozofií.
O
O
--------

Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge) 1:28:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk