Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Nemci a taliani prehrali 2. svetovú vojnu a odvtedy sú pod vplyvom anloamerickej kultúry, čo boli víťazi vojny. A táto angloamerická kultúra sa zakladá na empirickej filozofii, filozofii zakladujúcej sa na zmysloch, ktorá hovorí : iba to je pravdivé čo vidíme, čo môžeme vnímať. Ale ducha ako je myslený v Hegelovej a Kantovej filozofii, nemôžeme vnímať. Hodnoty, ideály tiež nedokážeme vnímať. Preto ten konzumizmus.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Nemci a taliani prehrali 2. svetovú vojnu a odvtedy sú pod vplyvom anloamerickej kultúry, čo boli víťazi vojny. A táto angloamerická kultúra sa zakladá na empirickej filozofii, filozofii zakladujúcej sa na zmysloch, ktorá hovorí : iba to je pravdivé čo vidíme, čo môžeme vnímať. Ale ducha ako je myslený v Hegelovej a Kantovej filozofii, nemôžeme vnímať. Hodnoty, ideály tiež nedokážeme vnímať. Preto ten konzumizmus.
O
O

Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge) 1:26:00 ... o kalvinizme
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk