Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - idealizmus    
Rozdiely medzi severnou a južnou európu vyplývajú hlavne z rozdielu náboženstiev, protestatizmus ovplyvňuje sever, katolicizmus juh. Preto je sever na tom aj ekonomicky lepšie. / pozri aj Max Weber : Protestanská etika a duch kapitalizmu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - idealizmus    
Rozdiely medzi severnou a južnou európu vyplývajú hlavne z rozdielu náboženstiev, protestatizmus ovplyvňuje sever, katolicizmus juh. Preto je sever na tom aj ekonomicky lepšie. / pozri aj Max Weber : Protestanská etika a duch kapitalizmu.
O
O
----

Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge) 1:12:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk