Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Európa je definovaná ideálom kresťanskej lásky k blížnym, ktorá počas osvietenstva bola doplnená ideálmi rozumu, ľudských práv, slobody
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Európa je definovaná ideálom kresťanskej lásky k blížnym, ktorá počas osvietenstva bola doplnená ideálmi rozumu, ľudských práv, slobody
O
O
--------

Zdroj: youtube : G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (7. Folge)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk