Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - neomarxizmus    
Spoločenské zlá pochádzajú v dnešnej dobe z prílišnej ekonomizácie všetkých oblastí života, od napr. kúpalísk, ktoré boli kedysi spoločenským miestom veľmi využívaným mládežou a v dnešnej dobe sú buď tieto kúpaliská zanedbané alebo príliš drahé až po bývanie, ktoré je takisto pre mladých ľudí ťažko dostupné.
O


Zdroj: Axel Honneth in https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/axel-honneth-den-sozialismus-zur-vollendung-bringen?urn=urn:srf:video:f48213c2-40f3-4d3d-a3ae-5c02d9df5a51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk