Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Michel Foucault : Tak si treba predstaviť trestaneckú spoločnosť - tisícky malých výchovných predstavení.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Michel Foucault    
Tak si treba predstaviť trestaneckú spoločnosť - tisícky malých výchovných predstavení.
O
O
----

Zdroj: parafráza Foucault in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=mY8xqn9MYbI&t=5s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk