Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Masová produkcia a distribúcia spôsobuje že človek ako subjekt sa stráca v objektoch, identifikuje sa s nimi. Vzniká tak vyvinutejšia forma odcudzenia.
O


Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk