Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Štruktúra modernej spoločnosti pôsobí na človeka dvojakým spôsobom: jedinec sa stáva nezávislejši, sebestačnejší a kritickejší, zároveň však izolovanejši, osamelejší a úzkostlivejší.
O


Zdroj: Fromm, Strach ze svobody,s.62
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk