Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V globálnom dianí zostávajú štáty aj naďalej primárnymi činiteľmi, avšak zároveň strácajú časť suverenity, funkcií i moci. Právo posudzovať, čo bude ten či onen štát podnikať na svojom území, si v dnešnom svete prisvojujú medzinárodné inštitúcie.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.24
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk