Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Donald Trump na pandémiu ochorenia COVID-19 reagoval pomaly, bagatelizoval hrozbu, ignoroval alebo odporoval mnohým odporúčaniam zdravotníckych pracovníkov a propagoval nepravdivé informácie o neoverenej liečbe a dostupnosti testovania.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk