Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
1830 boli obesení poslední dvaja homosexuáli, hoci za nich aj ich manželky orodovali.
O


Zdroj: parafráza v Podcast Talking Politics - Bentham
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk