Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia a náboženstvo si kladú takmer rovnaké otázky, ale ponúkajú rozdielne odpovede. čo je dobro? Čo je podstatou sveta? Máme náš život vopred predurčený? Existuje Boh?
O


Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk