Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Cieľom je vytvoriť náboženstvo založené na rozume, ktoré bude potom absolútnou filozofiou. Náboženstvo splynie s filozofiou. Potom nemusí dôjsť ku stretu dvoch kultúr, náboženskej (moslimskej) a ateistickej (európskej), ale ku ich splynutiu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Cieľom je vytvoriť náboženstvo založené na rozume, ktoré bude potom absolútnou filozofiou. Náboženstvo splynie s filozofiou. Potom nemusí dôjsť ku stretu dvoch kultúr, náboženskej (moslimskej) a ateistickej (európskej), ale ku ich splynutiu.
O
O
--------

Zdroj: (11) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (11. Folge) 57:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk