Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nízke očakávania od filozofie: 1. Filozofia mi dá niečo, po čom sa cítim trochu lepšie, hodnotnejšie. 2. Filozofia dáva nejaké spoločné témy a otázky o ktorých sa môžem baviť so všetkými ľuďmi.
O


Zdroj: Half Hour Hegel: The Complete Phenomenology of Spirit (Preface, sec 7-9)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk