Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Potreba filozofie pramení z rozdvojenosti alebo rozpoltenosti, ktorá bráni človeku nájsť racionálne zjednotenia a zmierenie so svetom. Táto rozdvojenosť sa na pojmovej úrovni javí v podobe dogmaticky fixovaných opozícií ako rozum a zmyslovosť, duch a príroda, subjekt a objekt, sloboda a nevyhnutnosť, indivíduum a spoločnosť a mnohých iných.
O


Zdroj: Hegel - vo svojej prvej knihe 6 rokov pred vydaním Fenomenológie, v ktorej sa ešte profiloval ako obhajca Schellingovho systému (in Robert Maco - Doslov k Fenomenologii ducha, Kalligram 2015
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk